about

O-SE a.k.a seofire a.k.a エルリ鳥 a.k.a tosatsu のサイトです。

連絡先:
o-se☆outlook.com

Twitter:
seofire

レーベル:
usomitaina records

O-SE a.k.a Tosatsu a.k.a seofire a.k.a エルリ鳥 の 作品や情報ががんばります。